Loading...

5 Rukun Islam dan 6 Rukun Iman

Sponsored Links
.
Loading...
Rukun Islam ada 5 yaitu:
1. Syahadat
Dua kalimat syahadat yaitu:
Asyhadu anlaa ilaaha illallah
Wa Asyhadu anna muhammadur rasulullah
2. Shalat
Shalat wajib 5 kali sehari yaitu:
'Isya 4 rakaat
Shubuh 2 rakaat
Dzuhur 4 rakaat
Ashar 4 rakaat
Maghrib 3 rakaat
Jadi total ada 17 rakaat dalam sehari semalam.
3. Membayar Zakat
Khusus bagi yang mampu
4. Puasa Ramadhan
Puasa 1 bulan penuh di bulan penuh kemuliaan Ramadhan.
5. Haji
Khusus bagi yang mampu baik mampu lahir batin harta benda atau biaya dan juga keselamatan di perjalanan.
Rukun Iman ada 6 yaitu:
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Malaikat Allah
3. Iman kepada Nabi Allah
4. Iman kepada Kitab Allah
5. Iman kepafa Hari Akhir
6. Iman kepada Qodo dan Qodar
Minimal ada 10 malaikat yang wajib diketahui yaitu:
Malaikat Jibril
Malaikat Izroil
Malaikat Mikail
Malaikat Isrofil
Malaikat Ridwan
Malaikat Malik
Malaikat Rokib
Malaikat Atid
Malaikat Munkar
Malaikat Nakir
Ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani yaitu:
Taurat
Zabur
Injil
Al Quran
Satu satunya kitab yang wajib dijadikan pedoman hidup muslimin adalah Al Quran. Karena hanya Al Quran yang dijamin keaslian keotentikan dan kebenaran isinya hingga akhir jaman.
Sponsored Links
Loading...
loading...